Year-end report 2017 | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

March 2018

Year-end report 2017

IDL signed two new distributions agreements

IDL has signed two new distributions agreements.

IDL Biotech senarelägger delårsrapport till 22 oktober

Styrelsen i IDL Biotech AB (publ) har den 17 oktober beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

IDL Biotech

Skip this intro