Registration of TUBEX TF approved in Indonesia | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

March 2020

Registration of TUBEX TF approved in Indonesia

The registration of TUBEX TF has been approved in Indonesia.

Read the press release here 

IDL Biotech förbereder kliniska studier i USA för sitt snabbtest för blåscancer, UBC® Rapid

Under 2019 lämnade IDL Biotech in underlag, en så kallad ”pre-submission request”, till amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för att kunna få ett framtida godkännande av UBC® Rapid, bolagets snabbtest för blåscancer. Nu går bolaget vidare och förbereder kliniska studier i USA.

Gunnar Wahlberg appointed as acting CEO

The Board has appointed Gunnar Wahlberg as acting CEO.

IDL Biotech

Skip this intro