Nytt datum för årsstämma i IDL Biotech AB | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

April 2021

Nytt datum för årsstämma i IDL Biotech AB

Styrelsen i IDL Biotech AB har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 23 juni 2021.

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro