Nomination Committe for IDL appointed | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

February 2019

Nomination Committe for IDL appointed

IDL Biotechs extra ordinary general meeting held on the 25th October 2018 decided to establish a nomination committee.

The two largest shareholders in terms of votes who wish to participate in the nomination committee were entitled to appoint one member each. The shareholders Leif Pihlqvist with companies and AB Grenspecialisten has appointed Jerker Swanstein and Jens Ismunden.

 

For more information, read the pressrelease here (in swedish)

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro