New Share Issue | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

September 2018

New Share Issue

The board of directors of IDL Biotech AB (publ) has resolved to make a new share issue of approximately SEK 39,4 million before issue costs.

Read the press release here 

Interview with Charlotte Berg

On Saturday the 17th of November, the Swedish newspaper SvD, had an interview with the CEO, Charlotte Berg.

IDL Biotech AB offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission

Styrelsen i IDL Biotech AB (Publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för IDL Biotechs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

IDL Biotech

Skip this intro