New interesting findings for the tumor marker UBC® Rapid | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

March 2016

New interesting findings for the tumor marker UBC® Rapid

Result from a new German multicenter study

At this year’s EAU (European Association of Urology) meeting in Munich, March 11-15, a German multi-center study on UBC® Rapid was presented. Responsible for the study was Dr Thorsten Ecke, Helios Hospital, Department of Urology, Bad Sarrow. Urine samples were analyzed by UBC®Rapid POC test and evaluated quantitatively. The study showed very high sensitivity and specificity for high grade tumors generally 71/94%, and for CIS patients the sensitivity was even higher 87%.The authors concluded that UBC® Rapid should be added in the diagnostics for high risk bladder cancer and in particular for CIS patients with tumors in the bladder.

 

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro