Meta analysis on TUBEX | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Typhiod fever

December 2019

Meta analysis on TUBEX

Achieving accurate laboratory diagnosis of typhoid fever: a review and meta-analysis of TUBEX® TF clinical performance.

Read the article here: 

 

Read the press release here:

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro