Meta analysis on TUBEX | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Typhiod fever

December 2019

Meta analysis on TUBEX

Achieving accurate laboratory diagnosis of typhoid fever: a review and meta-analysis of TUBEX® TF clinical performance.

Read the article here: 

 

Read the press release here:

Ledamöterna i valberedningen för IDL Biotech är utsedda

I enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 27 maj 2020 har styrelsens ordförande i IDL Biotech tillsett att bolagets röstmässigt tre största aktieägare har erbjudits att vardera utse varsin representant att ingå i valberedningen.

Gunnar Wahlberg appointed as acting CEO

The Board has appointed Gunnar Wahlberg as acting CEO.

IDL Biotech

Skip this intro