Ledamöterna i valberedningen för IDL Biotech är utsedda | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

November 2020

Ledamöterna i valberedningen för IDL Biotech är utsedda

I enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 27 maj 2020 har styrelsens ordförande i IDL Biotech tillsett att bolagets röstmässigt tre största aktieägare har erbjudits att vardera utse varsin representant att ingå i valberedningen.

läs hela pressmeddelandet här

IDL Biotech is making progress in Africa

IDL Biotech has now received its first order from the company's distributor in Uganda, Medilink Lab & Surgical Ltd. The order refers to TUBEX® TF, IDL Biotech's rapid test for typhoid fever. Uganda will thus be the third country in Africa to which the company delivers TUBEX® TF.

IDL Biotech signs distributor agreement in Ghana

IDL Biotech continues to expand in Africa. IDL Biotech has signed a distributor agreement with Res Health Consult Ltd covering Ghana. The agreement covers the sale of TUBEX® TF.

IDL Biotech

Skip this intro