Ledamöterna i valberedningen för IDL Biotech är utsedda | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

November 2020

Ledamöterna i valberedningen för IDL Biotech är utsedda

I enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 27 maj 2020 har styrelsens ordförande i IDL Biotech tillsett att bolagets röstmässigt tre största aktieägare har erbjudits att vardera utse varsin representant att ingå i valberedningen.

läs hela pressmeddelandet här

IDL Biotech includes additional clinics in its ongoing multicenter study for UBC® Rapid in Sweden.

IDL Biotech currently has a number of ongoing clinical studies both internationally and in Sweden, with the aim of demonstrating the clinical benefit of UBC® Rapid in bladder cancer and having the test included as a complement in the follow-up of patients with bladder cancer who are classified as high risk.

IDL Biotech signs distributor agreements in Rwanda, South Sudan and Somalia

IDL Biotech continues to expand in Africa. Today, IDL Biotech has signed a distributor agreement with Roi Scientific Ltd covering Rwanda, South Sudan and Somalia. The agreement covers the sale of TUBEX® TF.

IDL Biotech

Skip this intro