Kompletterande information till Årsstämman 23 juni. | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

June 2021

Kompletterande information till Årsstämman 23 juni.

Aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), org nr 556339-4203, (”bolaget”), kallas såsom tidigare meddelats till årsstämma den 23 juni. Stämman kommer att hållas som en poströstningsstämma. Härmed lämnas följande kompletterande information avseende punkterna 10 och 11 i Förslag till dagordning.

Uttalande från den Oberoende Budkommittén för IDL Biotech AB med anledning av AroCell AB:s (publ) offentliga uppköpserbjudande

Den Oberoende Budkommittén för IDL Biotech AB (”IDL” eller ”Bolaget”) rekommenderar aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet om 0,63 aktier i AroCell AB (publ) (”AroCell” eller ”Budgivaren”) per aktie i IDL som lämnats av Budgivaren den 10 maj 2021.

Kallelse till årsstämma i IDL Biotech (publ)

Aktieägarna i IDL Biotech kallas härmed till årsstämma den 23 juni. Stämman kommer att hållas som en poströstningsstämma.

IDL Biotech

Skip this intro