Information from Extraordinary General Meeting | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

October 2018

Information from Extraordinary General Meeting

The Extraordinary meeting was held on 2018-10-26.

Find the information from the extraordinary general meeting here

Interview with Charlotte Berg

On Saturday the 17th of November, the Swedish newspaper SvD, had an interview with the CEO, Charlotte Berg.

IDL Biotech AB offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission

Styrelsen i IDL Biotech AB (Publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för IDL Biotechs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

IDL Biotech

Skip this intro