Information från årsstämman den 27 maj 2020 | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

May 2020

Information från årsstämman den 27 maj 2020

IDL Biotech AB (publ) avhöll årsstämma på onsdagen den 27 maj 2020.

Läs information från årsstämman här

AroCell AB (publ) riktar offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB (publ)

IDL Biotech AB uppmärksammar härmed att AroCell AB (publ) idag har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL att överlåta samtliga aktier till AroCell i utbyte mot 0,63 AroCell-aktier för varje aktie i IDL.

Delårsrapport kvartal 1, 2021

IDL Biotech

Skip this intro