Information från årsstämman den 27 maj 2020 | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

May 2020

Information från årsstämman den 27 maj 2020

IDL Biotech AB (publ) avhöll årsstämma på onsdagen den 27 maj 2020.

Läs information från årsstämman här

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro