Information från årsstämman den 27 maj 2020 | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

May 2020

Information från årsstämman den 27 maj 2020

IDL Biotech AB (publ) avhöll årsstämma på onsdagen den 27 maj 2020.

Läs information från årsstämman här

Ledamöterna i valberedningen för IDL Biotech är utsedda

I enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 27 maj 2020 har styrelsens ordförande i IDL Biotech tillsett att bolagets röstmässigt tre största aktieägare har erbjudits att vardera utse varsin representant att ingå i valberedningen.

Gunnar Wahlberg appointed as acting CEO

The Board has appointed Gunnar Wahlberg as acting CEO.

IDL Biotech

Skip this intro