Information från årsstämman den 23 juni 2021. | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

June 2021

Information från årsstämman den 23 juni 2021.

IDL Biotech AB (publ) avhöll årsstämma på onsdagen den 23 juni. Stämman hölls som en poströstningsstämma och 69,2% av rösterna var representerade.

Informationen i sin helhet kan läsas här

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro