IDL har ansökt om avnotering från Spotlight Stock Market | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

July 2021

IDL har ansökt om avnotering från Spotlight Stock Market

Den 10 maj 2021 offentliggjorde AroCell AB (publ) ("AroCell") ett offentligt erbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB ("IDL"), att överlåta samtliga utestående aktier i IDL till AroCell. Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerandes totalt 60 487 373 aktier i IDL, vilket motsvarar 95,92 procent av aktierna och rösterna i IDL. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen för IDL att det inte längre är motiverat för IDL att verka i en noterad miljö och bolaget har därför den 20 juli beslutat om att ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market.

Pressmeddelandet kan läsas in sin helhet här

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro