IDL Biotech third quarter report 2017 | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

October 2017

IDL Biotech third quarter report 2017

IDL signed two new distributions agreements

IDL has signed two new distributions agreements.

IDL Biotech senarelägger delårsrapport till 22 oktober

Styrelsen i IDL Biotech AB (publ) har den 17 oktober beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

IDL Biotech

Skip this intro