IDL Biotech support CancerRehabFonden. | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

February 2018

IDL Biotech support CancerRehabFonden.

One  in three people in Sweden will develop cancer in their life time. Rehabilitation can help cancer patients to recover, both mentally and physically.  CancerRehabFonden is an Swedish independent organization that provides cancer rehabilitation free of charge.

Read more about CancerRehabFonden here

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro