IDL Biotech signs distributor agreement in Zimbabwe | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

March 2020

IDL Biotech signs distributor agreement in Zimbabwe

IDL Biotech continues to expand in Africa. IDL Biotech has signed a distributor agreement with PHM Diagnostic Lab Ltd in Zimbabwe.

Read the press release here

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro