IDL Biotech signs distributor agreement in Zimbabwe | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

March 2020

IDL Biotech signs distributor agreement in Zimbabwe

IDL Biotech continues to expand in Africa. IDL Biotech has signed a distributor agreement with PHM Diagnostic Lab Ltd in Zimbabwe.

Read the press release here

Ombokning av engångsintäkt

I samband med revisionen av räkenskapsåret 2019 har IDL ombokat den engångsintäkt bolaget erhöll i samband med byte av distributör i Indonesien från nettoomsättning till övrig rörelseintäkt.

Registration of TUBEX TF approved in Indonesia

The registration of TUBEX TF has been approved in Indonesia.

IDL Biotech

Skip this intro