IDL Biotech senarelägger delårsrapport till 22 oktober | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

October 2019

IDL Biotech senarelägger delårsrapport till 22 oktober

Styrelsen i IDL Biotech AB (publ) har den 17 oktober beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

Tidigare kommunicerat datum var 17 oktober 2019. Nytt datum för publicering har bestämts till 22 oktober 2019.

Anledningen till senareläggningen är hög arbetsbelastning.

Gunnar Wahlberg appointed as acting CEO

The Board has appointed Gunnar Wahlberg as acting CEO.

Charlotte Berg leaves the position as CEO of IDL Biotech AB (publ)

IDL Biotech's CEO, Charlotte Berg, has informed the Board that, after more than ten years at the company, she wishes to resign as CEO to start another assignment in a non-competing company.

IDL Biotech

Skip this intro