IDL Biotech launches TUBEX TF in Kenya | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Typhiod fever

September 2019

IDL Biotech launches TUBEX TF in Kenya

On September 17, 2019, IDL Biotech will launch the company's rapid test for typhoid fever, TUBEX TF, in Kenya.

Read more here

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro