IDL Biotech first quarter report 2018 | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

May 2018

IDL Biotech first quarter report 2018

IDL signed two new distributions agreements

IDL has signed two new distributions agreements.

IDL Biotech senarelägger delårsrapport till 22 oktober

Styrelsen i IDL Biotech AB (publ) har den 17 oktober beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

IDL Biotech

Skip this intro