IDL Biotech AB offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

November 2018

IDL Biotech AB offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission

Styrelsen i IDL Biotech AB (Publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för IDL Biotechs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Ladda ner prospektet här

Ladda ner Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt här

Ladda ner pressmeddelandet här 

Ladda ner protokoll från extra bolagsstämman här

 

German study recommends UBC® Rapid to be added in the diagnostics and follow-up of high risk bladder cancer

International Journal of Molecular Sciences has published a study on UBC® Rapid. In total 530 urine samples was included in the multicenterstudy.

Interview with Charlotte Berg

On Saturday the 17th of November, the Swedish newspaper SvD, had an interview with the CEO, Charlotte Berg.

IDL Biotech

Skip this intro