IDL Biotech AB offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

November 2018

IDL Biotech AB offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission

Styrelsen i IDL Biotech AB (Publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för IDL Biotechs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Ladda ner prospektet här

Ladda ner Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt här

Ladda ner pressmeddelandet här 

Ladda ner protokoll från extra bolagsstämman här

 

Notice of Annual General Meeting 2019

The shareholders of IDL Biotech AB (publ) are hereby invited to the Annual General Meeting on Tuesday, 28 May 2019, 15.00 at Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 10387 Stockholm.

IDL in the Spotlight

Spotlight has produced a short film about IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro