IDL Biotech AB continues preparations to introduce its rapid test for bladder cancer, UBC Rapid, in the US. | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

September 2019

IDL Biotech AB continues preparations to introduce its rapid test for bladder cancer, UBC Rapid, in the US.

IDL Biotech has started the work on mapping the US market.

Read more here 

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro