IDL Biotech AB avnoteras från Spotlight Stock Market | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

July 2021

IDL Biotech AB avnoteras från Spotlight Stock Market

Spotlight har efter ansökan från IDL Biotech AB (Bolaget) beslutat att avnotera Bolagets aktie (IDL). Sista dag för handel i Bolagets aktier är den 4 augusti 2021.

Läs hela pressmeddelandet här

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro