Flaggningsmeddelande | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

December 2019

Flaggningsmeddelande

Adma Förvaltnings AB ökar sitt innehav i IDL Biotech AB (publ)

Läs pressreleasen här 

Ledamöterna i valberedningen för IDL Biotech är utsedda

I enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 27 maj 2020 har styrelsens ordförande i IDL Biotech tillsett att bolagets röstmässigt tre största aktieägare har erbjudits att vardera utse varsin representant att ingå i valberedningen.

Gunnar Wahlberg appointed as acting CEO

The Board has appointed Gunnar Wahlberg as acting CEO.

IDL Biotech

Skip this intro