Financial News | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Here are some

Financial News

More financial news >>

IDL Biotech AB share has been listed on Spotlight Stock Market since (26/6 2000) under the ticker (IDL B) and is traded through banks and stockbrokers.

In accordance with all regulations, IDL issues quarterly reports to the market and distributes the annual report to all shareholders. All this information is in Swedish.
The share holder’s annual meeting is usually held in Stockholm, and is announced accordingly.

Calendar:

2021-05-21 Notice of handling to the Annual General Meeting

2021-06-23 Annual General Meeting, Stockholm

2021-07-22 IDL Biotech second quarter report 2021

2021-10-21 IDL Biotech third quarter report 2021

2022-02-17 IDL Biotech fourth quarter report and Year-end report 2021

AroCell AB (publ) riktar offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB (publ)

IDL Biotech AB uppmärksammar härmed att AroCell AB (publ) idag har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL att överlåta samtliga aktier till AroCell i utbyte mot 0,63 AroCell-aktier för varje aktie i IDL.

Delårsrapport kvartal 1, 2021

 

Nytt datum för årsstämma i IDL Biotech AB

Styrelsen i IDL Biotech AB har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 23 juni 2021.

Ledamöterna i valberedningen för IDL Biotech är utsedda

I enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 27 maj 2020 har styrelsens ordförande i IDL Biotech tillsett att bolagets röstmässigt tre största aktieägare har erbjudits att vardera utse varsin representant att ingå i valberedningen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDL Biotech

Skip this intro