Financial News | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Here are some

Financial News

More financial news >>

IDL Biotech AB share has been listed on Spotlight Stock Market since (26/6 2000) under the ticker (IDL B) and is traded through banks and stockbrokers.

In accordance with all regulations, IDL issues quarterly reports to the market and distributes the annual report to all shareholders. All this information is in Swedish.
The share holder’s annual meeting is usually held in Stockholm, and is announced accordingly.

Calendar:

2021-05-21 Notice of handling to the Annual General Meeting

2021-06-23 Annual General Meeting, Stockholm

2021-07-22 IDL Biotech second quarter report 2021

2021-10-21 IDL Biotech third quarter report 2021

2022-02-17 IDL Biotech fourth quarter report and Year-end report 2021

Arocell AB offentliggör erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i IDL Biotech AB

AroCell har nu offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i IDL Biotech AB.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arocell

AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 3 juni 2021 en extra bolagstämma. Den extra bolagsstämman föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta besluta om en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av det antal aktier som bolaget ska erlägga som betalning till de aktieägare i IDL Biotech AB (publ) som accepterar det offentliga uppköpserbjudande som lämnades den 10 maj 2021.

 

Kompletterande information till Årsstämman 23 juni.

Aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), org nr 556339-4203, (”bolaget”), kallas såsom tidigare meddelats till årsstämma den 23 juni. Stämman kommer att hållas som en poströstningsstämma. Härmed lämnas följande kompletterande information avseende punkterna 10 och 11 i Förslag till dagordning.

Uttalande från den Oberoende Budkommittén för IDL Biotech AB med anledning av AroCell AB:s (publ) offentliga uppköpserbjudande

Den Oberoende Budkommittén för IDL Biotech AB (”IDL” eller ”Bolaget”) rekommenderar aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet om 0,63 aktier i AroCell AB (publ) (”AroCell” eller ”Budgivaren”) per aktie i IDL som lämnats av Budgivaren den 10 maj 2021.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDL Biotech

Skip this intro