Financial News | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Here are some

Financial News

More financial news >>

IDL Biotech AB share has been listed on Spotlight Stock Market since (26/6 2000) under the ticker (IDL B) and is traded through banks and stockbrokers.

In accordance with all regulations, IDL issues quarterly reports to the market and distributes the annual report to all shareholders. All this information is in Swedish.
The share holder’s annual meeting is usually held in Stockholm, and is announced accordingly.

 

Calender:

2020-02-20 IDL Biotech fourth quarter report and Year-end report 2019

IDL signed two new distributions agreements

IDL has signed two new distributions agreements.

IDL Biotech senarelägger delårsrapport till 22 oktober

Styrelsen i IDL Biotech AB (publ) har den 17 oktober beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

 

IDL Biotech knyter till sig världskänd Vetenskaplig Rådgivare

IDL Biotech fortsätter förstärka sitt globala team. Sam Kariuki, med över trettio års erfarenhet inom tropisk medicin, är ny Vetenskaplig Rådgivare till bolaget.

IDL Biotech AB har haft uppföljningsmöte med FDA

I juli lämnade IDL Biotech in underlag, så kallad Pre-submission request, till amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för att kunna få ett framtida godkännande för försäljning i USA av UBC® Rapid, bolagets snabbtest för blåscancer. Idag genomfördes det första uppföljningsmötet med FDA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDL Biotech

Skip this intro