Distribution agreement signed in Malaysia | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

December 2019

Distribution agreement signed in Malaysia

IDL has signed a distribution agreement in Malaysia

Read the press release here 

Information från årsstämman den 27 maj 2020

IDL Biotech AB (publ) avhöll årsstämma på onsdagen den 27 maj 2020.

Annual meeting/Årsstämma

Årsstämma hålls den 27 maj 2020 kl. 15.00 på Piperska Muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm.

IDL Biotech

Skip this intro