Delårsrapport kvartal 1, 2021 | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

April 2021

Delårsrapport kvartal 1, 2021

Läs hela pressmeddelandet här

AroCell AB (publ) riktar offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB (publ)

IDL Biotech AB uppmärksammar härmed att AroCell AB (publ) idag har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL att överlåta samtliga aktier till AroCell i utbyte mot 0,63 AroCell-aktier för varje aktie i IDL.

Nytt datum för årsstämma i IDL Biotech AB

Styrelsen i IDL Biotech AB har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 23 juni 2021.

IDL Biotech

Skip this intro