Charlotte Berg leaves the position as CEO of IDL Biotech AB (publ) | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

August 2020

Charlotte Berg leaves the position as CEO of IDL Biotech AB (publ)

IDL Biotech's CEO, Charlotte Berg, has informed the Board that, after more than ten years at the company, she wishes to resign as CEO to start another assignment in a non-competing company.

Read the press release here 

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro