AroCell AB (publ) riktar offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB (publ) | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

May 2021

AroCell AB (publ) riktar offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB (publ)

IDL Biotech AB uppmärksammar härmed att AroCell AB (publ) idag har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL att överlåta samtliga aktier till AroCell i utbyte mot 0,63 AroCell-aktier för varje aktie i IDL.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 5 juni 2021 och avslutas omkring den 28 juni 2021. Aktieägare närstående IDL:s styrelseledamöter Jerker Swanstein, Malin Ruijsenaars och Dan Olsson, tillsammans representerandes 69 procent av aktierna i IDL, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet (se vidare under avsnittet ”Åtaganden från aktieägare i IDL” i AroCells pressmeddelande).

 

 

 

Gunnar Wahlberg, VD IDL Biotech, kommenterar:
“IDLs produkter ger stor patientnytta och medverkar till kostnadseffektiv diagnostik. Tillsammans med AroCell ser jag att bolagens sammanslagna kompetens skulle stärka detta ytterligare. Bolagen kompletterar varandra väl och skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheten.”

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

För mer information:
https://arocell.com/sv/arocell-en-sammanfattning/foretagstransaktioner/

 

 

Kompletterande information till Årsstämman 23 juni.

Aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), org nr 556339-4203, (”bolaget”), kallas såsom tidigare meddelats till årsstämma den 23 juni. Stämman kommer att hållas som en poströstningsstämma. Härmed lämnas följande kompletterande information avseende punkterna 10 och 11 i Förslag till dagordning.

Uttalande från den Oberoende Budkommittén för IDL Biotech AB med anledning av AroCell AB:s (publ) offentliga uppköpserbjudande

Den Oberoende Budkommittén för IDL Biotech AB (”IDL” eller ”Bolaget”) rekommenderar aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet om 0,63 aktier i AroCell AB (publ) (”AroCell” eller ”Budgivaren”) per aktie i IDL som lämnats av Budgivaren den 10 maj 2021.

IDL Biotech

Skip this intro