AroCell AB (publ) riktar offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB (publ) | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

May 2021

AroCell AB (publ) riktar offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB (publ)

IDL Biotech AB uppmärksammar härmed att AroCell AB (publ) idag har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL att överlåta samtliga aktier till AroCell i utbyte mot 0,63 AroCell-aktier för varje aktie i IDL.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 5 juni 2021 och avslutas omkring den 28 juni 2021. Aktieägare närstående IDL:s styrelseledamöter Jerker Swanstein, Malin Ruijsenaars och Dan Olsson, tillsammans representerandes 69 procent av aktierna i IDL, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet (se vidare under avsnittet ”Åtaganden från aktieägare i IDL” i AroCells pressmeddelande).

 

 

 

Gunnar Wahlberg, VD IDL Biotech, kommenterar:
“IDLs produkter ger stor patientnytta och medverkar till kostnadseffektiv diagnostik. Tillsammans med AroCell ser jag att bolagens sammanslagna kompetens skulle stärka detta ytterligare. Bolagen kompletterar varandra väl och skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheten.”

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

För mer information:
https://arocell.com/sv/arocell-en-sammanfattning/foretagstransaktioner/

 

 

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro