Arocell AB offentliggör erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i IDL Biotech AB | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

June 2021

Arocell AB offentliggör erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i IDL Biotech AB

AroCell har nu offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i IDL Biotech AB.

Pressmeddelandet från Arocell AB kan läsas i sin helhet här

”För att komma till Erbjudandehandlingen klicka här”

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro