Arocell AB förklarar erbjudandet till aktieägarna i IDL Biotech AB ovillkorat och fullföljer erbjudandet | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

July 2021

Arocell AB förklarar erbjudandet till aktieägarna i IDL Biotech AB ovillkorat och fullföljer erbjudandet

Den 10 maj 2021 offentliggjorde AroCell AB (publ) ("AroCell") ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB ("IDL") ("Erbjudandet"). Den 1 juli 2021 offentliggjorde AroCell beslutet att fullfölja Erbjudandet samt att förlänga acceptfristen för Erbjudandet till och med den 9 augusti 2021 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet

Pressmeddalnet kan läsas i sin helhet här

Rättelse: Till Aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kungörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma.

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB, äger numer mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, och har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech

Skip this intro