Annual Meeting/Årsstämma | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Extra årsstämma den 20 augusti 2021. Stämman hålls som en poströstningsstämma

 

Kallelse till Årstämman 20 augusti 2021

Anmälan om poströstning

 

 

 

 

 

Årsstämma hålls den 23 juni 2021. Stämman kommer att hållas som en poströstningsstämma.

 

 

 

Handlingar till årsstämma:

 

Kallelse till årsstämma i IDL Biotech AB

 

Kompletterande handlingar till Årsstämman

 

Förslag till beslut om ersättning till ledande befattningshavare

 

Anmälan och formulär för förtidsröstning

 

 

Årsredovisning 2020

 

IDL Biotech

Skip this intro