News | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Read the latest

News

IDL Biotech AB offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission

Styrelsen i IDL Biotech AB (Publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för IDL Biotechs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

IDL strengthens the team with Regional Manager Asia Pacific

IDL has appointed Nick Thilveris as our new Regional Manager Asia Pacific

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDL Biotech

Skip this intro