Information from the annual general meeting | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

June 2018

Information from the annual general meeting

Read the information here 

IDL Biotech AB offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission

Styrelsen i IDL Biotech AB (Publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för IDL Biotechs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Information from Extraordinary General Meeting

The Extraordinary meeting was held on 2018-10-26.

IDL Biotech

Skip this intro