IDL Biotech support CancerRehabFonden. | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

Articles

Latest News

February 2018

IDL Biotech support CancerRehabFonden.

One  in three people in Sweden will develop cancer in their life time. Rehabilitation can help cancer patients to recover, both mentally and physically.  CancerRehabFonden is an Swedish independent organization that provides cancer rehabilitation free of charge.

Read more about CancerRehabFonden here

IDL Biotech AB offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission

Styrelsen i IDL Biotech AB (Publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för IDL Biotechs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Information from Extraordinary General Meeting

The Extraordinary meeting was held on 2018-10-26.

IDL Biotech

Skip this intro