IDL Biotech first quarter report 2018 | IDL Biotech
IDL Biotech

CLOSE MENU

May 2018

IDL Biotech first quarter report 2018

IDL Biotech AB offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission

Styrelsen i IDL Biotech AB (Publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för IDL Biotechs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Information from Extraordinary General Meeting

The Extraordinary meeting was held on 2018-10-26.

IDL Biotech

Skip this intro