UBC® Rapid är ett helt nytt verktyg för läkare att upptäcka blåscancer. Den svenska metoden, som redan används i Tyskland och England, ger inte bara snabbare diagnos utan hjälper också läkarna att hitta återfall i ett tidigare stadium.

I Sverige diagnosticeras runt 2 500 nya fall av blåscancer varje år och cirka 600 patienter avlider årligen till följd av sjukdomen. I de allra flesta fall upptäcks blåscancern efter att patienten sökt vård för blod i urinen eller smärta vid urinering. 

För att kunna ställa diagnos genomförs oftast en så kallad cystoskopi, där ett smalt rör med optik förs in genom urinröret. Den här metoden ger läkarna möjlighet att både inspektera blåsan och även ta vävnadsprover, men metoden är förknippad med smärta, risk för infektioner och obehag för patienten. Vid vissa typer av blåscancer, där tumören inte är synlig, har det också visat sig svårt att ställa definitiv diagnos med cystoskopi.

En annan möjlighet till diagnos är genom så kallad cytologi, där ett urinprov eller blåssköljvätska analyseras för att se om man kan hitta cancerceller. Precis som vid cystoskopin har denna metod dock svårt att identifiera vissa typer av cancerceller vilket gör att man riskerar att missa cancern. Cytologi är även operatörsberoende och andelen upptäckta tumörer kan variera kraftigt

Ny metod hittar cancer snabbare

Som ett komplement till dessa metoder har svenska IDL Biotech därför utvecklat snabbtestet UBC® Rapid för att diagnosticera blåscancer. 

Precis som vid cytologi bygger UBC® Rapid på analys av urinprov. Men istället för att leta efter cancerceller mäter testet förekomsten av en typ av proteiner som kallas cytokeratiner. 

Patienter med blåscancer har ofta höga halter av dessa proteiner i urinen eftersom cytokeratiner läcker ut i urinen vid tillstånd med snabb celldelning och celldöd. Genom att mäta förekomsten av dessa i urinen kan UBC® Rapid därmed snabbt och utan ingrepp visa om en patient verkar vara drabbad av cancer eller inte. I kliniska studier har UBC® Rapid också visat sig vara bättre på att upptäcka vissa patienter som är cystoskopi-positiva men cytologi-negativa 

Enligt Lars Skoglund på IDL Biotech är det dock snabbheten och tillförlitligheten som är den största och mest avgörande fördelen med UBC® Rapid. 

– Istället för att skicka iväg provet till ett labb – och sedan vänta dagar eller veckor på svar – kan provet analyseras direkt på kliniken/primärvårds mottagningen där det uppsamlades och läkaren får resultatet efter bara 10 minuter, säger han.

Läs mer om UBC® Rapid.

Upptäcker återfall

De fördelar som UBC® Rapid erbjuder spelar inte bara en viktig roll när det gäller att snabbt ställa den första diagnosen. Även om cancern upptäcks tidigt och behandlas med framgång, drabbas nämligen upp emot två tredjedelar av dessa patienter av återfall. Därför måste patienter som behandlats för blåscancer under ett flertal år gå på regelbundna kontroller med cystoskopi. 

Även för dessa patienter kan UBC® Rapid därmed bli ett värdefullt komplement. Genom att också övervaka patienterna via urinprov är förhoppningen att kunna minska antalet kontroll cystoskopier. 

UBC® Rapids förmåga att snabbt och säkert kunna ge en indikation på cancer har gjort att den redan spridits över världen. IDL Biotech har idag ett flertal distributörsavtal för produkten och enligt Lars Skoglund så ser framtiden ljus ut för produkten.