Resultat från Svensk multicenter studie med UBC® Rapid presenteras under Urologidagarna i Karlstad

 Vid årets Urologidagar i Karlstad 30 september – 2 oktober presenteras resultaten från den svenska multicenterstudien med UBC® Rapid, omfattande 169 blåscancer patienter och 101 personer i kontrollgrupper, som genomförts vid universitetssjukhusen i Uppsala och Umeå samt Enköpings lasarett och Danderyds sjukhus. Ansvarig läkare för studien har varit Överläkare/Docent Amir Sherif, Norrlands Universitets sjukhus, Umeå.

Cancer i urinblåsan (BC) är en av de mest resurskrävande cancersjukdomarna och drabbar ca 2 500 personer årligen i Sverige. Diagnos och uppföljning sker idag framförallt med ett så kallat cystoskop. Detta innebär att man för in ett smalt rör i urinröret för att studera urinblåsan och på så sätt kunna se eventuella tumörer i blåsan. Det svenska företaget IDL Biotech AB har utvecklat ett kompletterande test till cystoskopi - UBC® Rapid, avsett för upptäckt av blåscancer i framförallt högrisk patienter och för att följa sjukdomsutvecklingen efter fastställd diagnos. Detta test är redan kliniskt dokumenterat och har introducerats i bl a Tyskland, med lovande resultat och används idag som klinisk rutin på ett flertal centra. Kombinationen av UBC® Rapid och en objektiv testmätare (läsare) kan möjliggöra en riskbedömning av upptäckta förändringar i blåsan.


För ytterligare information kontakta:
IDL Biotech AB
Lars Skoglund

Vice President Marketing & Sales

08-799 67 50