Vid årsskiftet slutar Hans Örström som VD på IDL Biotech AB. Charlotte Berg är utsedd som efterträdare. Charlotte Berg har haft positionen som ekonomi- och personalansvarig inom IDL sedan 2009. Charlotte Berg har många års erfarenhet från diagnostik området.

Jerker Swanstein, ordförande i IDL Biotech, tackar Hans Örström för hans bidrag att ha utvecklat IDL till ett stabilt och lönsamt företag.

”Utnämningen av Charlotte Berg som ny VD är resultatet av en noggrann process där ett antal kandidater prövats” säger styrelsens ordförande Jerker Swanstein. Med Charlotte Bergs förmåga att driva förändringar och att vara en förebild för hur IDL skall utvecklas under kommande år anser styrelsen att Charlotte Berg är en utmärkt efterträdare till Hans Örström. ”Charlotte Berg har både ett affärstänk, samt en uttalad förmåga att leda andra människor och har en naturlig läggning att hitta lösningar där andra ser problem” säger Jerker Swanstein.

Charlotte Berg säger att ”Jag är både stolt och ödmjuk inför kommande utmaningar. Jag har för avsikt att fortsätta arbeta enligt vår lagda strategi”.

Hans Örström kommer under en övergångsperiod att vara arbetande styrelsemedlem med uppgift att bidra inom specifika projekt.

Stockholm den 14 december 2016 För vidare information:

Jerker Swanstein Ordförande IDL Biotech AB (publ) +46 8 799 67 50