För att upptäcka cancer i urinblåsan krävs en undersökning av urinblåsan som för patienten kan vara både obehaglig och smärtsam. Som alternativ har IDL Biotech snabbtestet UBC® Rapid som kan detektera cancer utifrån ett urinprov. VD Charlotte Berg hoppas testet snart börjar användas som rutin i Sverige.

Cancer i urinblåsan är den tredje vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Varje år drabbas 2500 personer och återfallsrisken är hög. Två tredjedelar av behandlade patienter drabbas på nytt vilket kräver lång uppföljningstid och regelbundna kontroller.

Idag ställs diagnosen blåscancer framförallt med cystoskopi. Under ingreppet först ett smalt rör in genom urinröret till urinblåsan som inspekteras och vävnadsprover kan tas. Cytologi är en alternativ diagnostisk metod som innebär analys av urinprov för att upptäcka cancerceller.

Cystoskopi kan för patienten vara en obehaglig och smärtsam undersökning och medför risk för infektion. Dessutom är det inte alltid en tumör i urinblåsan är synlig och kan upptäckas. Samma risk kommer med cytologi då cancerceller inte alltid följer med ut i urinen.

 

Charlotte Berg, VD för IDL Biotech.

För att ge patienter ett alternativ har svenska IDL Biotech tagit fram snabbtestet UBC® Rapid som kan ställa blåscancerdiagnos utifrån ett urinprov. Från tumörer där celler delar sig i snabb takt utsöndras en typ av proteiner som kallas cytokeratiner. Dessa kan mätas i urinen med UBC® Rapid och indikerar cancer.

Charlotte Berg är VD för IDL Biotech och kommenterar några av de vetenskapliga studier som nyligen gjorts på UBC® Rapid.

– Under våren har två positiva studier blivit publicerade, en från Sverige och en från Tyskland. Bland annat rekommenderar den tyska studien att UBC® Rapid bör adderas till diagnostik och uppföljning av högrisktumörer och i synnerhet för CIS-patienter (cancer in situ) med tumörer i blåsan, säger Charlotte Berg.

UBC® Rapid – Snabb och enkel diagnos

UBC® Rapid är ett snabbtest och görs direkt på mottagningen dit patienten kommit. Inom tio minuter har läkaren ett provsvar istället för att skicka in prover till labb för analys som kan ta flera dagar. Undersökningen kräver inget ingrepp eller obehag för patienten.

UBC® Rapid används inte bara som ett komplement till diagnos utan även för att följa patienter under och efter behandling. Under uppföljningstiden ger UBC® Rapid en tydlig indikation på vilka som behöver genomgå ytterligare undersökningar vilket därmed minskar antalet onödiga ingrepp.

UBC® Rapid används redan på rutin i Tyskland och har börjat introduceras i andra delar av Västeuropa.

– Genom publiceringen av den svenska studien har vi stora förhoppningar att även den svenska sjukvården ska förstå fördelarna med UBC® Rapid, och att produkten på sikt ska användas på rutin som den gör i Tyskland, avslutar Charlotte Berg.