Aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2015, kl 15.00 på Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Se kallelse här